ennl

Vajinismus Tedavisinde Dr. Ulusoy Tekniği

DR. MURAT ULUSOY ve VAJİNİSMUS TEDAVİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

 

 • Vajinismus tedavisini siz nasıl yapıyorsunuz?

 

Vajinismus tedavisinde üç ana temel unsuru göz önüne alıyorum.

 

1-      Eğitim,

2-      Vajene ait bir sorunun olup olmadığı ( içeriye bir şeyin girip giremediği  - vajen alt kaslarında kasılma olup olmadığı -, içeriye bir şey giriyorsa, çap ve dolgunluğa uyum sağlayıp sağlayamadığı,

3-      Klinik hipnoz ile zihin beden gevşemesi üzerine çalışıp ilişki anında çıkan kasılmaları ( istemsiz olarak eşimi itiyorum, geri kaçıyorum, bacaklarımı kasıp kapatıyorum)  terapi ile gevşemeyle yer değiştirilmesinin sağlanması ve hastadaki vajinismusun nedenlerine dönük terapi yaklaşımı sunuyorum.

 

 

 

 • Klasik yöntemlerden farkınız ne?

 

Klasik vajinismus tedavileri ortalama 12 hafta terapi içeren, haftalık görüşmelerle süren bir yaklaşımdır. Eğitim, cinsel yasaklar, bedeni tanıma ödevleri ve vajene dönük ev ödevleri ile yapılır. Tedavi süresinin uzun olması hastanın tedaviden kopmasına sebep olabilir, verilen ödevlerin haftalar geçmesine rağmen yapılamaması da buna sebep olabilir veya ödevler tamamlanır ama deneyim yaşanamayabilir. Çünkü eğitim ve ödevlerin tamamlanmasından sonra ilişki beklenmesine rağmen yaptığım vajinismus sınıflamasında “içeriye bir şey alabilen ama bedensel kasılmalarından dolayı penisi alamayan” vakaların bulunduğu bir grup da vardır.

 

İsterseniz bu noktada konuyu daha iyi anlamak için vajinismus sınıflamamıza da bir göz atalım;

 

Vajinismus Hastalarının Sınıflandırılması ( 2008)

 

 

1- Büyük, küçük dudaklara ve arasına dokunamayanlar ( dış genital )

 

2- Dış genital bölgesine dokunup, vajen içine dokunamayanlar

 

3- Dış genital ve vajen içine dokunup, parmak yönlendiren ama penis deneyimini yaşayamayanlar

 

4- Yukarıdaki ilk 3 gruptan birinde olup görünür kasılmaları olmayanlar ama penisi içeri alamayanlar

 

5- Yukarıda ki ilk 3 gruptan birinde olup kademeli olarak hafifden ağıra kadar kasılmaları olup, penisi içeri alamayanlar.

 

Görüldüğü gibi vajinismus dediğimizde farklı kategoriler ortaya çıkmaktadır. Çıkan farklı kategorilere ;

 

1- Kadınların kendi kişilik örüntüleri (örn. panik atak, obsessif –takıntı hastalığı- ve mükemmelci yapı, fobik ve her şeyden korkan yapı vs gibi )

 

2- Cinsel eğitim ve bilgi eksikliği, utanma duygusu

 

3- Vajinismusun etyolojisinde yer alan bilişsel, davranışçı, dinamik ve varoluşçu etkenlerin varlığı da farklı oranlarda kadını etkilediğinden dolayı

 

Vajinismus hastalığı adeta bir sarmaşık gibi şekil alır. Bu nedenle vajinismus tedavisi de bütün bu ayrıntılar göz önüne alınarak hastaya özel planlanmalıdır. Vajinismus da hastalıkdan ziyade karşınızda hasta vardır.

 

Klasik tedaviden en önemli tedavi farklarımız;

 

1-      Tedavinin kısa sürmesi ( Ortalama bir buçuk ile üçgün )

2-      Klinik Hipnozun bedensel kasılmayı gevşemeyle yer değiştirmedeki başarısı

3-      Terapinin klinik hipnoz ile hızlı öğrenmeye dönük olması ( Klinik hipnoz tedavide bir katalizör görevi görür )

4-      Klinik Hipnozun verilen ama yapılamayan ev ödevlerinin yapılabilirliğini sağlaması ( Klasik tedavilerin en zayıf tarafı verilen ödevlerin yapılamamasıdır.)

5-      Klinik Hipnoz seanslarının tedavi sürecimde, vajinismus etyolojisinde ( nedenleri ) yer alan bilişsel, davranışçı, dinamik ve varoluşçu yapılara bağlı formulasyona göre vajinismus terapisindeki etkinliği de yadsınamaz.

 

 

 

 • Tek uyguladığınız yöntem hipnoz mu? Neden hipnozu kullanıyorsunuz?

 

Vajinismus tedavisinde, Bilişsel, Davranışçı Tedavi ile birlikte Klinik Hipnozu kullanıyorum. Bilişsel Teknik ve Klinik Hipnoz ile zihindeki sorunu oluşturan algı çarpıtmalarını çözümlemek ve zihinde ilişkiye ait doğru algılar oluşturmak mümkün olurken, Davranışçı tedavi ile vajene ait; içeriye bir şeyin girebilirliği, çapın tolere edilebilirliği, zara ait sorun olup olmadığı yani fiziksel sorun olup olmadığı kısa süreli geri bildirim çalışması ile öğrenilmiş  ve sorun varsa da tedavisi de yapılmış oluyor.

 

 

 • Hipnozun yararı ne?

 

Klinik Hipnoz tıpkı bir reaksiyonda ki enzim gibi işlev görüyor;

 

1-      Zihnin dirençlerini ortadan kaldırıp, öğrenmeyi kolaylaştırıyor

2-      Yapılamayan ödevlerin yapılabilirliğini sağlıyor

3-      Kasılmaların gevşemeyle değiştirilmesine olanak sağlıyor

4-      Vajinismus tedavisini hem hızlandırmış hem de kolaylaştırmış oluyor

 

 • Klasik Tedavilerde Hastalarla konuşmak, ev ödevleri yaptırmak neden yetmiyor?

 

Zihnimizde dirençler mevcut. Bir kısım hastayla konuşmak, ev ödevleri yaptırmak kolay iken ( Bilişsel – algı çarpıtmalarına - yapıya bağlı vajinismuslar ) bir kısım hastaya bu yolla ulaşmak mümkün olmuyor (Davranışçı, Dinamik ve Varoluşçu nedenlere dayalı vajinismuslar ). Bilince ulaşan bilgiler direnç tarafından bir ayna gibi yansıtılıyor ve bilinçdışına girip değişimi gerçekleştiremiyorlar. İşte bu noktada Klinik Hipnoz devreye giriyor.

 

 • Sadece kadınlara mı hipnoz yapıyorsunuz? Bu tedaviden erkeklere düşen ne?

 

Vajinismus tedavisinde asıl odaklandığımız, sorunun sahibi olan kadındır. Ancak iyi bir tedavide kadının, erkeğin ve terapistin üçlü uyumu gerekir. Tıpkı bir saç ayağı gibi üçü de yere sağlam basmalıdır.

 

1-      Erkekler sorunu zamana bırakmamalı

2-      Tedavi için eşe destek olmalı

3-      Vajinismus sorunu için eşini suçlamamalıdır

4-      Tedavide eşinin yanında olmalı eğitime, tedaviye birlikte katılmalıdır

5-      Tahtravalli etkisi olarak tanımladığım kadının terapiden sonra ilişki yaşayabilecek duruma geldiğinde erkeğin ereksiyon problemi yaşamasında ise medikal süreçlerle erkeğe destek olmak mümkün olabilmektedir.

 

 

 • Dünyada bu yöntemi yaygın kullanan ülkeler var mı?

 

Dünyada vajinismus tedavisi için Bilişsel, Bilişsel – Davranışçı, sadece Hipnoterapi ya da bunların karışımı bir tedaviyi uygulayan terapistler ve yerler var. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki kültürlere ve kişilik yapılarına göre de vajinismus etyolojisi (nedenleri ) farklılık gösterir. Bu nedenle terapistin literatürü bilmesi ve kültüre özgü farklılıkların ve kişilik yapılarının da farkında olması gerekir.

 

 

 • Hangi kongrelerde konuyla ilgili sunum yaptınız? Bu sunumlar nelerdir ?

 

Bugüne kadar Ulusal ve Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongrelerinde ve son olarak 2011 yılında Avrupa Hipnoz Kongresinde sunumlarım oldu, Bu sunumları özetleyecek olursak;

 

Vajinismus Tedavisi'ndeki kongre sunumları

 

*** 2004 - 1. Ulusal ve yabancı katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde (İstanbul Yeditepe Üniversitesi ) Hipnoterapinin Vajinismus tedavisinde etkinliğini gösteren vaka poster sunumumuz vardı.

 

 

*** 2005 - 2. Ulusal ve Yabancı Katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde ( İstanbul Yeditepe Üniversitesi); Vajinismus Tedavisinde erkekde görülebilen sekonder ereksiyon problemi "Tahtravalli Etkisi" ve tedavinin son basamağı olarak imgeleme yapılması ve buna da " Simulasyon Tekniği" adı verildiği Dr. Ulusoy tarafından deklare edilmiştir.

 

 

*** 2006 -Üçüncü Ulusal ve Yabancı katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde (İstanbul Yeditepe Üniversitesi ) Maya Tekniği ile tedavimizdeki ortalama seans sayısı 3,6 olarak deklare edilmiştir.

 

 

*** 4- Vajinismus vakalarında belli bir süreden sonra ön sevişmenin ardından deneyim yaşanmayacağı bilindiği için kadın kendini nispeten daha rahat hisseder. Buna biz Göreceli Rahatlama* Dr. Ulusoy diyoruz.

 

 

*** 5- Ocak 2008 - Mayıs 2008 tarihleri arasında 65 hastalık vaka çalışmasında

 

Dr. Ulusoy Tekniğinin içine yoğunlaştırılmış Tedaviyi ve Lozanov Tekniğini eklemesi ile tedavi süresini ortalama bir buçuk güne indirmiştir.

 

 

*** 6- 2008 - 5. Ulusal ve Yabancı katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde , (İstanbul Aydın Üniversitesi) "Vajinismus tedavisinde Dr. Ulusoy Tekniği " adlı sunumunu yaptı

 

 

*** 7- 2009 - 6. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresinde (İstanbul Aydın Üniversitesi) Vajinismus Tedavisini Etkileyen Ana Faktörler; 20 ana neden ve 4 Yeni tanım a ait sunumu yaptı.

 

***8- 2011 - 12. ESH ( Avrupa Hipnoz ) Kongresinde ( İstanbul Aydın Üniversitesi) "Dr. Ulusoy Hipnoz Enduksiyon Tekniği – Dr. Ulusoy HIT" ve " Dr. Ulusoy Vajinismus Tedavi Tekniğini – Dr. Ulusoy - VTT" içeren sunumla birlikte 450 vakaya dönük geriye doğru analiz ve anket sonuçlarını paylaştı

 

 

 

 

 • Hastalarınız sizin adınıza internette fan klub oluşturmuşlar ve sizden övgü ile bahsediyorlar. Sizin başarınızın sırrı ne?

 

Başarının sırrını birkaç noktada özetleyebilirim;

 

1-      Kültüre özgü farklara ve kişilik özelliklerine göre çalışmak

2-      Klinik Hipnozu etkin olarak kullanmak

3-      Tedavi öncesi ( randevu sonrası ), tedavi sırası ve tedavi sonrasında hastayla tam bir iletişim içinde olmak ve hastanın takibini yapabilmek

4-      Her hastaya özel olduğunu hissettirip, ortalama bir buçuk ile üç günlük tedavi süresince sadece o hastayla kişiye özel, seans bağımsız, sorun odaklı ve çözüme dönük ilgilenmek ve arada başka hasta almamak

5-      İyi bir tedavi teknik ve kombinasyonunu kullanmak, hastamın tedaviye odaklanmasını sağlatırken vajinismus tedavisini kolaylaştırmak olarak sıralayabilirim.

 

 

 • Nerelerden hastalar geliyor? Sizden nasıl haberleri oluyor?

 

Türkiye’nin bir çok şehrinden hastamız geliyor. Nüfusla orantılandığında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya başı çekiyor. Yurt dışı olarak ABD, Avrupa Ülkeleri, Orta Asya Ülkeleri, Uzakdoğu Ülkeleri, Rusya ve Afrika ülkelerinden de hasta gelmekte. Daha çok internet üzerinden araştırarak hastalarımızn bizden haberi oluyor. Son yıllarda ise artık hastalarımızın memnuniyetlerini internet üzerindeki forumlarda diğer sorun yaşayan hastalara doğrudan tavsiyeleri ile de hasta gelirken ayrıca yakınına, arkadaşına hatta yeni tanıştığı sorununu öğrendiği kişilere de tavsiyelerde bulunduklarını görüyorum.

 

Ayrıca internette  “ http://groups.yahoo.com/groups/vajinismustedavisi ” olarak, hastalarımızla ve vajinismus sorunu olanlarla sürekli haberleştiğimiz, güncel bilgileri, terapi yaklaşımlarını paylaştığımız bir de grubumuz var.

 

 • Sizin uzmanlığınız ne?

 

Ben Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum.. 1993 yıllarından bu yana hipnoz ve hipnoterapi çalışmalarım var. 2000 li yıllardan itibaren de hipnoz eğitimlerinin ve kongrelerinin içindeyim. Ayrıca 2 yıl süren psikoterapi eğitimini tamamladım. Çalışma alanı olarak kendime sadece vajinismusu seçtim ve 2004 yılından bu yana da bu alanda çalışmaktayım. Hekimlik bir sanaattır. Mesleğinizi en iyi şekilde icra etmeye çalışırsınız. Her hekimin yapmaya çalıştığı da budur. Önemli olan tedavideki başarı oranının yüksekliği, hastanın mutluluğu ve memnuniyetidir.

 

 

 • Kaç günde tedaviyi bitiriyorsunuz? Hafta sonu tatili yetiyor mu? Kuşadası’nı seçmenizin nedeni ne?

 

Tedavimizin ortalama başarı süresi bir buçuk gündür ( Avrupa Hipnoz Kongresi - ESH 2011 Kongre Sunumu ).  Gün içinde hastamızla üç kere görüşür ertesi sabah bir kez daha görüştükten sonra deneyime yönlendirebilecek duruma ulaşırız. Hastalarımızın çoğu dışarıdan geldiği için gerek kişilik yapıları gerekse de tedavideki risklere karşı bir buçuk gün daha opsiyonlu gelmelerini isteyerek üç gün Kuşadası’nda  kalmalarını talep ederim. Hafta sonu tatili derken, Cuma sabahtan aldığımız hastamızı cumartesi öğle saatlerinde sorunu çözülmüş olur. Tedavide sorunla karşılaşırsak, Pazar gününe kadar uzayabilir.

 

Daha önce Nazilli’de çalıştım. Hastalarımdan gelen talepler doğrultusunda turistik bir şehir seçimim oldu. Hastalarımız “ Tedavi – Tatil – Balayı Konsepti ”  ile geliyorlar. Ayrıca Kuşadası gerek karayolu gerekse de havayolu ile ulaşımı çok kolay olan bir şehir.

 

 

 • Hastaları siz karşılıyor ve otele yerleştiriyormuşsunuz… Biraz daha detay verebilir misiniz?

 

Evet, işin özü ilgiyi ve hasta memnuniyetini en iyi şekilde verebilmek. Yabancı bir yere geliyorsunuz ve hastalığınız ile ilgili çekinceleriniz ve sıkıntılarınız var. Bu durumda mümkün olduğunca sizin yakınınızda ve yanınızda olmak gerekiyor. Bu nedenle hastalarımız Kuşadası’na ulaştığında ücretsiz servisimiz hastayı alır ve otele yerleştirir. Anlaşmalı otelimiz hastamızı deniz gören – önerdiğimiz oteller denize sıfırdır – özel bir odaya yerleştirir. Tedavi yerimiz otele kapı komşuluğundadır ve gün içinde tarafımdan hasta karşılanarak tedavi sürecine başlanır.

 

 

 

 

Dr. Ulusoy’un bir hastasının vajinismusu ve tedaviyi özetleyen yazısı ise şöyle;

 

BAŞARDIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,

Kendi kendime söz vermiştim koskocaman başardım yazacağım diye , tabii bunun aynısını   forum sitesinde de yazacağım ki oradaki  arkadaşlarımda  zorlana zorlana parmaklar, mumlar vs ler denemesin kendilerini  üzmesinler diye ...

 

Ben hala inanamıyorum nasıl olduğuna ama oldu ve ben her şeyi kendim yapabildim, doktorumuzun tabiri ile bilincim kapalı degildi kimse beni uyuşturmadı, ben kendim yaptım :)

 

Sevgili vajinismus kadınları bu yazım size, lütfen okuyun,

Ben 3 senedir hemen hemen her gece ağlayarak uyur sabah olunca da Allah 'ım çok şükür sabah oldu derdim, Tabi akşamında yine aynı şeyler, Düşünsenize  birileri gelsin misafir gelsin, bir yerlere gidelim, aksam eşim geç gelsin ...vs saplantılarla gün geçirmeye çalıştım hep, ama nereye kadar geciktirebilirdim ki ???

 

Gerginlikler başlıyor kolayca bitmiyor, Birbirimize tahammülümüz kalmıyor ve gün geçtikçe birbirimize sinir olmaya başlamıştık küçücük bir sorunda ....

 

Benimde birçok adımım oldu çözüm için, hepsine de inanarak gittim ama bazılarında doktorların yaklaşımları ( çok basit bir şey bu, her şey çok normal yapmamana engel hiçbirşey yok / paket programımız var 3 ayda da biter 1-2 senede de biter / kızlık zarını alırsak yapabilirsin yapamazsan psikolojık tedavi olmalısın ....gibi )

 

Yanlış olduğundan gittiğim bu yerlerden hiçbir sonuç elde edemedim . Doktor beyi uzun zamandır takip ediyordum.  Ekim ayından beri gelen tüm mesajları okuyordum ama artık evliliğimiz tehlikeye girmeye başlayınca kararımı verdim ve randevu aldım.

 

İlk gün yapamam kesinlikle dediğim her şeyi yaptım veee   SONUNDA başardım ...

 

Hala bunu yazabildiğime İNANAMIYORUM  ,

 

Dr.Ulusoy a gitmeden Önce hayatımdaki sorular şu şekilde idi;

 

- Neden ben ?

- Bütün kadınlar yapabiliyor benim neyim eksik ?

- Ben birine kötülük mü ettim ki Allah bana bu cezayı veriyor ?

- Acaba bu yüzden çok sevdiğim eşim beni aldatır mı ?

- Benim çocuğum olamayacak mı ?

 

Dr. Ulusoy dan sonra eve döndüğümüz ilk gün bu soruların yerine;

 

- Biz çocuğumuzu şöyle yetiştirmeye çalışacağız,

- Bende normal’im

- Bende artık bir kadın’ım

- Eşimi çok seviyorum O’ da beni seviyor

- Ailemdeki bu konuyu bilen herkese artık ben basardım diyebileceğim

- Ve artık bacaklarım tir tir titremeyecek :)

 

Dedim, aynı güclü cümleleri eşimden de duydum tabi ve bu inanın her şeyden çok daha güzel bir duygu . 

 

Hayat ertelemeye gelmiyor, yaşanması gerekenler mutlaka yaşanmalı, zamanında olmuyorsa doğru kişi bulunup yapılmalı.

 

Çok uzak, neden büyük şehirden küçük şehre tedaviye gideyim, diyenler lütfen kendinize böyle bahanaler yapıp daha fazla gecikmeyin.

 

Gecikmesi çok daha kötü çünkü. O zaman kendi kendinize yapılmaya çalışılan tedaviler, ilaçlar, kremler, spreyler, sağdan soldan duyulan hikayeler, gidilip de başarısız olduğumuz tedaviler bilinçaltımızı daha çok zora sokuyor.

 

Beyin en güçlü ilaç, beyin en güçlü doktor, beyin her şeyi kontrol edebilen Allah’ın bize sunduğu en değerli emanetimiz. Ben beynimi bu konu için kullanmayı bilemedim üç senedir bu yüzden. Bana bunu kullanmayı öğreten bir yardımcı gerekli idi. Ve ben bu yardımcıyı bulup gittim. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine

 

Titrek Kız'dan sevgiler .... / İstanbul

 


Anket

  Vajinismus sorunum için;