ennl

Konya Vajinismus Tedavisi

KONYA VAJİNİSMUS TEDAVİSİ

 

6 yıllık evli, 30 lu yaşlarda çiftimiz. Daha önce tedavi görmemiş.

Bilişsel, dinamik ve varoluşçu yapılar hakimdi.

24 saatte çözüme gidildi.

“Deneyim başarılı geçti, hiç korkmadım.” Mesajını aldık.


Murat bey merhaba..nas¹ls¹n¹z..

size yazmay¹ özlemiºim gerçekten..benim sorunumu yaklaº¹k 2 y¹l önce çözdünüz ve o»lum ºu anda 11 ayl¹k oldu..ama halen sizden gelen mailleri okuyorum ve zaman zaman a»l¹yorum biliyor musunuz..çünkü biliyorsunuz ben bu olay¹ 8 y¹l yaºad¹m..ve unutmam mümkün de»il..ºu an bak¹yorum da benden çok ºeyler götürmüº gerçekten..çok vakit kaybettirmiº birçok ºey için..ºimdi halen bu sorunu yaºay¹p size yazan arkadaºlara sesleniyorum..lütfen daha fazla vakit kaybetmeyin ve Murat Bey'e mutlaka gidin..inan¹n paran¹z boºa gitmeyecek..ve ödedi»iniz ücret fazla da de»il..çünkü zaman geliyor ne kadar gereksiz ºeylere para harc¹yoruz..ama bu hayat¹n¹zda herºeyden önemli bir olay..bunu mutlaka çözmeniz gerekiyor hayat¹n¹z¹n düzene girebilmesi için..©nan¹n Murat Bey gitti»iniz veya gidecek oldu»unuz di»er doktorlara benzemiyor..Size arkadaº gibi davran¹yor ve hemen güveninizi kazan¹yor..Bu sorunu bu kadar k¹sa zamanda çözebilecek tek doktor bence kendisi..hadi..daha fazla vakit kaybetmeyin ve bu sorundan kurtulup bir an önce bebek sahibi olun..herkese baºar¹lar ve mutluluklar diliyorum..

 

Murat Bey size de sevgiler ve sayg¹lar..sizi asla unutmayaca»¹m..

 

Zehra

 

 


Anket

  Vajinismus sorunum için;